Účetnictví

Jak vést účetnictví

Mnoho živnostníků, podnikatelů a firem řeší, jak vést správně účetnictví, a za rozumné náklady. Podnikající subjekty mají samozřejmě různé velikosti, jejich potřeby se velmi liší. Společná cesta přesto existuje: outsourcing účetnictví, který se dokáže přizpůsobit. 

Podívejte se, jaké řešení doporučuje certifikovaná účetní a poradenská firma SOMMER ACCOUNTING s.r.o., dodavatel účetních služeb pro podnikatele a firmy všech velikostí po celé ČR.

Vedení daňové evidence OSVČ

Jednoduché účetnictví nahradila daňová evidence, obsahující údaje pro zjištění základu daně, o příjmech a výdajích, majetku a závazcích. Tyto údaje je samozřejmě nutné správně účetně vést, dokladovat a archivovat pro případnou kontrolu ze strany FÚ. Nejjednodušší účetní řešení je externí vedení daňové evidence. Přestože ji zkušený živnostník mnohdy zvládne zpracovat sám (zejména při uplatnění paušálních výdajů), rozhodně doporučujeme přenechat účetní firmě vypracování daňových přiznání.

Účetní společnost za vás zajistí:

 • komunikaci s úřady,
 • převzetí zodpovědnosti,
 • bezchybný výpočet daně,
 • přehledy pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ,
 • daňovou optimalizaci, odklad podání daňového přiznání atd.

Využít lze také službu zastupování před správními úřady a další účetní služby a poradenství.

Přechod na účetnictví

Jakmile OSVČ splní některou z podmínek pro vedení účetnictví dle § 1 zákona o účetnictví, musí přejít z daňové evidence na vedení účetnictví. Pokud tak v zákonné lhůtě neučiní, finanční úřad může udělit pokutu v řádech procent hodnoty aktiv. Začínajícímu nezkušenému podnikateli hrozí za účetní chyby nebo za nedodržení různých zákonných termínů poměrně vysoké sankce či daňové nedoplatky. Zdravý rozum velí: jistější a levnější zpracování účetnictví přenechat zkušené společnosti.

Účetní firma nabízí různé formy spolupráce: 

 • externí účetnictví,
 • supervize účetnictví,
 • sdílené účetnictví online,
 • plný outsourcing účetnictví (kompletní převzetí účetní agendy).

Vedení účetnictví pro podnikatele a malé firmy

Vést účetnictví bez chyb je pro podnikatele obvykle nad jejich síly. Musí vést účetní knihy, provádět inventury majetku a závazků, sestavovat účetní závěrky atd. Vedení podvojného účetnictví může být časově a finančně náročné. Rozhodně se vyplatí přemýšlet, jak při vedení účetní agendy ušetřit a zajistit odbornost. V takovém případě je ideálním řešením outsourcing účetnictví

Outsourcing účetních služeb pro podnikatele z celé ČR: 

 • vysoká účetní odbornost,
 • on-line přístup k datům 24/7,
 • informační software na výkonném serveru,
 • úspora času a nákladů při externím účetnictví,
 • vyloučení finančních postihů od úřadů státní správy,
 • přenesení zodpovědnosti na externího zpracovatele účetní agendy,
 • finanční reporting, účetní poradenství a optimalizace chodu společnosti atd. 

Podívejte se na orientační kalkulace úspor nákladů malé firmy při outsourcingu účetnictví.

Účetnictví malých a středních firem

Ať už je zvolen jakýkoliv způsob vedení účetnictví, musí být realizován v souladu s aktuální legislativou a podle účetních standardů. Na území ČR působí cca 60% malých (obvykle rodinných) až středních firem a téměř všechny řeší stejný problém: jak snížit daňovou a účetní chybovost. Je jasné, že nedokonale vyškolená účetní, která na sledování aktuální legislativy nemá čas, nemůže vést účetnictví správně. A právě zde lze spatřit hlavní výhody externího zpracování účetnictví v plné šíři.

Proaktivní vedení účetní agendy pro malé a střední podniky: 

 • optimalizace daňové povinnosti,
 • nastavení komunikace a oběhu účetních dokladů,
 • pomoc s výběrem ekonomického informačního systému,
 • vyúčtování a sledování nákladů a výnosů v několika úrovních,
 • poradenství při vytváření vnitřních firemních předpisů a směrnic a další.

Externí účetnictví umožňuje: 

Podívejte se na orientační kalkulace úspor nákladů střední firmy při outsourcingu účetnictví.

Komplexní účetní služby pro velké firmy

Velké firmy mají o způsobu zpracování účetnictví jasnou představu: účetní služby na klíč,

špičková úroveň a úspory nákladů. Efektivní outsourcing účetnictví umožňuje poskytnout klientovi různými prostředky profesionálně vedené účetnictví podle zvolených cílů: od externího dohledu formou supervize účetnictví až po komplexní převzetí účtárny.

Účetnictví pro velké společnosti v jakémkoliv rozsahu či formě: 

 • predikce, proaktivita, diagnostika,
 • outsourcing manažerského účetnictví,
 • odborné účetní poradenství a optimalizace daní,
 • přístup k účetním podkladům kdykoliv a odkudkoliv,
 • sestavení a zasílání reportingu pro účely řízení společnosti,
 • finanční výstupy z účetnictví přizpůsobené individuálním potřebám,
 • vytvoření vnitropodnikových směrnic pro správné účtování dokladů další.

SOMMER ACCOUNTING, s.r.o. nabízí vedení účetnictví se špičkovým servisem, garantovaným certifikací ISO 9001:2008.

Chcete se dozvědět víc?

Požádejte o bližší informace prostřednictvím průvodce nebo kontaktuje účetní poradce.

 

SOMMER ACCOUNTING, s.r.o. – nadstandardní certifikované služby – mzdy, personalistika, účetnictví, audity, ekonomické poradenství a účetní outsourcing pro celou Českou republiku.

Kontakt

SOMMER ACCOUNTING s.r.o.
Komenského náměstí 81
293 01 Mladá Boleslav
+420 326 214 000
+420 326 214 001
FAX +420 326 214 009
26439972
DIČ CZ26439972